Bouwfysisch

Buitenwanden hebben een belangrijke functie: het beschermen tegen weersinvloeden en omgevingsfactoren. Wind, regen, kou en lawaai mogen daar geen invloed op uitoefenen. Kostbare warmte mag in de winter niet verloren gaan en ‘s zomers moet het koel blijven. Bij dit alles moet de buitenwand kunnen ademen, dit betekent dampdoorlatend zijn. Een wezenlijk deel van deze opgave wordt door isolatie geregeld.

Bouwfysisch gezien wordt de isolatie als best beoordeeld als deze op de buitenwand wordt aangebracht. Dit heeft als groot voordeel dat de buitenwand tegen grote temperatuur-schommelingen beschermd wordt en de warmte daar blijft waar het ook hoort: BINNEN! Bovendien zorgt een goede isolatie voor een oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde van de wand die zeer aangenaam is. Het verschil tussen de kamertemperatuur en de temperatuur van de binnenwand zou niet meer mogen bedragen dan 3°C. Pas dan ontstaat er een gezond binnenklimaat waar het behaaglijk is en er geen risico van vocht en schimmelvorming meer ontstaat. Aan dit verwachtingspatroon komt het Thermosteen Fugenleitsysteem tegemoet. Het hoge warmte-isolerend vermogen van Thermosteen Fugenleitsysteem zorgt voor een aanzienlijke stookkostenbesparing en spaart daarmee ook kostbare
energie. Het vermindert de uitstoot van schadelijk gassen, hetgeen het milieu weer ten goede
komt.

Goed (na-) geïsoleerd = gezonder wonen
Thermosteen Fugenleitsysteem is een systeem dat het wooncomfort verbetert en warmteverliezen van de woning vermindert. Het polyurethaan isolatiemateriaal behoort tot het bouwfysisch ideale materiaal voor de buitengevel, op korte afstand gevolgd door EPS WLS 032(Neopor). De warmte-isolatie heeft als functie in de winter de warmte binnen te houden, terwijl in de zomer de warmte buiten gehouden wordt. Thermosteen Fugenleitsysteem verhelpt ook een ander groot probleem, kenmerkend voor onregelmatig verwarmde huizen: condensatie. In een ongeïsoleerd huis treedt condensatie vaak op aan de binnenkant van de buitenmuren en beglazing. De aanwezigheid van vocht op de muren bevordert de ontwikkeling van verschillende soorten schimmels, waarna deze na opdroging worden ingeademd. Aanbrengen van buitengevelisolatie verhoogt de wandtemperatuur en bij een normale luchtvochtigheid in het huis vermindert of stopt condensatie volledig.