Systeemdiktes

De warmteisolatie van bouwdelen wordt uitgedrukt in U-waarde. Des te beter de warmteisolatie, des te geringer de stookkosten. De warmtegeleidingscoëfficiënt geeft aan welke warmtehoeveelheid door 1m² buitenwand oppervlakte verloren gaat, bij een temperatuurverschil tussen binnen en buiten van 1 graad (kelvin) per tijd-eenheid.

 

Plaatdikte (mm) Systeemdikte (mm) RC-waarde EPS grijs
Plaat 60 mm Systeem 80 mm 1,87
Plaat 80 mm Systeem 100 mm 2,5
Plaat 100 mm Systeem 120 mm 3,12
Plaat 120 mm Systeem 140 mm 3,75
Plaat 140 mm Systeem 160 mm 4,37
Plaat 160 mm Systeem 180 mm 5,00
Plaat 180 mm Systeem 200 mm 5,62
Plaat 200 mm Systeem 220 mm 6,25

 

Volgens opgave fabrikant