Renovatie

In de meeste gevallen is het mogelijk om zonder aanpassing van de fundering (mits er voldoende draagkracht is op de onderliggende constructie) de Thermosteen elementen met schroeven of schoefpluggen direct op de bestaande ondergrond te bevestigen. De bestaande ondergrond dient echter wel voldoende draagkracht te hebben om het systeem van ca. 25-30 kg per m² te kunnen dragen. Daartoe dient er een spouwanker-onderzoek plaats te vinden om de draagkracht te kunnen bepalen. Het voordeel van direct over het bestaande buitenblad monteren is dat de overlast voor de bewoners beperkt blijft, er minder sloopafval gecreëerd wordt en er behoeft geen raaplaag op het binnenblad aangebracht te worden. Eventuele scheuren (mits dat het gebouw gezet is en de scheuren stabiel zijn) en “vroegere” openingen worden direct afgedekt door de Thermosteen panelen waardoor er weer een fraai uiterlijk ontstaat. Tevens krijgt het object een gezond en behaaglijk leefklimaat vanwege de toepassing van buitengevel isolatie, energiebesparing, verlenging levensduur en waardestijging van het object.